Op woensdag 8 januari om 16:00 uur hielden we samen met vele bewoners onze traditionele nieuwjaarsreceptie.
In de recreatiezaal brachten we met een hapje en een drankje een toost uit op het jaar 2020 en wensten elkaar persoonlijk alle geluk en een goede gezondheid toe.

In een terugblik op 2019 door onze manager mevr. Schrijver konden we horen dat er in het afgelopen jaar weer veel lief en leed is gedeeld.
We moesten afscheid nemen van enkele bewoners door verhuizing naar een verpleeghuis of door overlijden. Vertrouwde gezichten die we nu missen. Ook hebben we verschillende nieuwe bewoners mogen verwelkomen. We hopen dat ze zich hier thuis voelen en een mooie tijd in De Schakel zullen beleven.

Mevr. Schrijver dankte iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de goede sfeer en het woongenot in De Schakel.
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk gewenst in 2020!