Over de coronacrisis is inmiddels al erg veel gezegd en gelezen. Toch willen wij een nadere toelichting geven op het navolgende.

De ministeriĆ«le commissie crisisbeheersing (MCCB) heeft het besluit genomen om alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg preventief te sluiten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg.’
Het gaat in bovenstaand besluit dus om verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg. Wij zijn geen zorgorganisatie en vallen NIET onder dit besluit. Wij kunnen ook geen “bezoekersregeling” afdwingen.
Men woont bij ons zelfstandig, vergelijkbaar met het wonen in wijken. Wel hebben wij een verantwoordelijkheid voor het woon- en leefklimaat in het gebouw.

We zijn alert op signalen van bewoners en medewerkers en gezamenlijk proberen we het coronavirus buiten de deur te houden. Er ligt een Plan van Aanpak en we zijn paraat als het nodig is. Vergaderen doen we in principe telefonisch of met beeldbellen en anders buiten de deur.

Voor bewoners, die behoefte hebben aan digitale contacten met familie en vrienden en zelf niet in het bezit zijn van een tablet of laptop, willen wij eventueel een laptop aanschaffen, zodat men hiermee kan skypen en chatten. We zouden dan een “skype-hoek” kunnen maken in de serre. Bewoners kunnen hun belangstelling en deelname doorgeven bij de receptie.

Wij proberen zoveel mogelijk elkaar te helpen en bij te staan en hopen op deze manier het virus de baas te blijven. Het is fijn te merken dat alle bewoners en medewerkers er samen alles aan doen om de richtlijnen op te volgen.