We hebben besloten de individuele bemetering door onvoorziene prijsverhogingen ook dit jaar niet door te laten gaan.
We hadden een nieuwe notitie moeten maken, met daarin ook een voorstel voor verhoging van de eigen bijdrage. Hierdoor hebben wij voorlopig voor uitstel van de individuele bemetering van minstens 5 jaar gekozen.

Omdat wij geen risico’s willen nemen omtrent de veiligheid van het gebouw, zijn we begonnen met de aanpassingen aan de bestaande meterkasten. Er wordt begonnen met de werkzaamheden op de zesde verdieping.

De monteurs zullen alle corona-maatregelen in acht nemen. Ook kunnen zij u indien nodig over de werkzaamheden verder inlichten.