22-01-2020 om 19:30 uur
Voordracht over de Delta Reddingshondengroep

Op 22 januari jl. vond een interessante avond plaats waarop we de mensen leerden kennen die worden ingezet bij vermissingen van personen.
Die avond werden ook honden meegenomen die bij vermissingen ingezet worden.

De Delta Reddingshonden Groep DRG is een enthousiaste groep mensen die, op verzoek van de politie, zoeken naar mensen die vermist zijn.
Alhoewel het een hobby is, worden de honden opgeleid tot een professioneel niveau, vandaar de samenwerking met de politie.

Tijdens de voordracht werden zowel de theorie als de praktijk behandeld aan de hand van een powerpoint presentatie. Aan de orde kwamen:
* relatie baas-hond, met vooral aandacht voor de omgang van kinderen met honden
* soorten reddingshonden
* de opleiding van de honden en de geleider
* hulpmiddelen
* samenwerking met andere hulpdiensten
* oefeningen
*theorieavonden en indien mogelijk kan er bij voldoende ruimte iets van de praktijk worden getoond

Indien u hierover nog meer informatie wilt, kunt u contact opnemen via de website www.deltareddingshonden.nl

 

Anneke